Naruto Shounen Ai Doujinshi
Suki no hantai wa kisu (Suki's opposite is Kisu)
NarutoxSasuke, NaruSasu
Soft shounen ai doujinshi scanlation
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~*~Index~*~