Naruto Shounen Ai Doujinshi
Hiden! Shinobi Emaki KakaIru Tokushuu #2
KakashixIruka, KakaIru, IruKaka
Soft shounen ai doujinshi scanlation
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~*~Index~*~