Naruto Shounen Ai Doujinshi
My Beloved Sensei
KakashixIruka, KakaIru, Naruto/Iruka
Soft shounen ai doujinshi scanlation
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~~~*~~~Back~~~*~~~*~Cover~*~~~*~~~Next~~~*~~~
~*~Index~*~